Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Chełm poprzez montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę.


Liczba instalacji:

210

Sumaryczny uzysk ciepła na rok:

564,61MWht/rok

Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:

305,00 t CO2/rok